Op zoek in Zweden naar een Bolinder-Munktell en onderdelen daarvan.

m.d.a. Jan Eerkens.