Pauze. Voor de eerste keer in de nieuwe rijdende kantine.