Kamp de Beetse is gebouwd in 1935 ten tijde van de werkverschaffing en ontginning in Westerwolde. Hierdoor heeft het kamp een directe verbinding met de ontwikkeling van de landbouw in ons gebied. Om hiervan een beeld te geven tijdens Westerwolde Rijgt mocht  Stichting BOVEM, op het kampterrein, op zaterdag 24 juni 2023 aanwezig zijn met twee werkende oude dorsmachines, een strowagen, een pers en tractoren met werktuigen.