In 1935 werd ten tijde van de werkverschaffing Kamp de Beetse gebouwd. Deze plek heeft een directe verbinding met de ontwikkeling van de landbouw in Westerwolde. Op 17 juni 2023 mocht St. BOVEM hieraan meewerken door een aantal trekkers met landbouwwerktuigen ten toon te stellen.